ترکیب کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی دانشگاه به قرار زیر است:

– دکتر منصور انبیاء رئیس دانشگاه(رئیس کمیته)
– دکتر داود یونسیان معاون پژوهش و فناوری (دبیر کمیته)
– دکتر رامین هاشمی مدیر امور پژوهش (عضو کمیته)
– دکتر بوترابی: (عضو کمیته)
– دکتر فیضی: (عضو کمیته)
– دکتر مرادی:(عضو کمیته)
– حجت الاسلام ابراهیم نژاد: نماینده ولی فقیه و مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه
– دکتر اسماعیلی: ریاست کمیته های دستگاهی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی

keyboard_arrow_up